Informacje przedwyjazdowe

 

Informacje przedwyjazdowe na poszczególny wyjazd są zawsze umieszczane na ok. 7 dni przed wyjazdem lub najpóźniej w poniedziałek poprzedzający wyjazd.