już od 359.00
Informacje podstawowe
Czas trwania
2-, 3-dniowe
Dla kogo
Dzieci i młodzież
Wolne miejsca
30

Zarezerwuj teraz
Jura

W cenie
Program
Transport
Ubezpieczenie
Wyżywienie
Zakwaterowanie

Opis wyjazdu

WYCIECZKA SZKOLNA - JURA & OJCÓW

Termin: DO UZGODNENIA  (3 dni, 2 noclegi)

Cena zawiera podatek Vat i jest kalkulowana dla -  grupy  min. 30 uczestników + 3 nauczycieli. Kalkulacja na dzień 25.10.2018

 W cenie:

 • transport
 • zakwaterowanie w komfortowym hotelu (3 dni, 2 x nocleg)
 • wyżywienie - 1 x obiad na terenie ośrodka, 2 x kolacja/grill/ognisko, 2 x śniadanie, 1 x obiad na terenie Ogrodzieńca, 1 x prowiant)
 • ubezpieczenie
 • koordynator, czyli opieka wyznaczonej przez biuro osoby, która dba o to aby program wyjazdu przebiegał według wcześniej ustalonego planu.
 • serwis sms’owy
 • fotorelacja
 • wstępy: zwiedzanie Zamku w Ogrodzieńcu oraz Grodu na Górze Birów + przewodnik, lekcja historii prowadzona przez rycerzy, zwiedzanie Ojcowskiego Parku + przewodnik

Dodatkowo płatne (opcjonalnie):

 • basen na terenie hotelu “Planeta” 

Oferta jest kierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Możliwość modyfikacji programu w zależności od zapotrzebowania grupy. 

Program

Przykładowy plan wyjazdu*

Dzień 1

11.00 zbiórka pod szkołą

11.30 wyjazd

13.30 przyjazd do ośrodka + zakwaterowanie

14.30 obiad

możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych/ sportowe zajęcia prowadzone przez koordynatorów

18.00 kolacja

18.45 dyskoteka - temat przewodni “Kitch Party” ;)

Dzień 2

8.00 pobudka + toaleta poranna

8.30 śniadanie

9.30 wyjazd do Zamku w Ogrodzieńcu

10.30 zwiedzanie Zamku wraz z przewodnikiem

12.30 lekcja żywej historii prowadzona przez rycerzy (do wyboru 1 z 2 lekcji - opisane poniżej)

14.00 obiad w Karczmie Rycerskiej - pieczonki

15.00 spacer z Zamku do Grodu na Górze Birów

15.30 zwiedzanie Grodu na Górze Birów

16.30-17.00 powrót do ośrodka

18.00 możliwość korzystania z atrakcji hotelowych (np.basen, piłkarzyki itp.)

19.30 kolacja w formie ogniska/grilla

Dzień 3

8.00 pobudka + toaleta poranna

8.30 śniadanie + prowiant na drogę

9.30 wykwaterowanie

10.00 wyjazd do Ojcowa

11.15 zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego wraz z przewodnikiem (do wyboru trasy - opisane poniżej)

16.00 powrót pod szkołę

ok. 18.00 szacowany przyjazd

 *w zależności od terminu decyzji, godziny oraz dni zwiedzania mogą ulec zmianie

 Aktywności grupowe podczas bloków zajęciowych

 Lekcje żywej historii na Zamku to idealne połączenie zabawy i nauki. Wszystkie zajęcia są przygotowywane przez jedną z najbardziej znanych i doświadczonych grup rekonstrukcyjnych. Słuchacze zostają wciągnięci we wspaniały średniowieczny świat, mając okazję wcielić się w walecznych rycerzy lub zacne dworskie damy…Do wyboru:“

1.W ZWIERCIADLE CZASU”

w pro­gramie lekcji:

 • pow­i­tanie

 • zamek i jego funkcja w średniowieczu

 • stany w średniowieczu

 • kodeks ryc­er­ski – czyli jak zostać rycerzem

 • jak zostać damą

 • mini turniej rycerski

 • o jadle, napitku i polowaniach

 • prezen­tacja uzbro­je­nia

2. “SZLAKIEM RYCERZY I DAM’

w pro­gramie lekcji:

Pro­gram dla akty­wnych, zapew­ni­a­jący uczest­nikom możli­wość naby­cia umiejęt­ności niezbęd­nych do przeży­cia w śred­niowieczu, poprzez udział w następu­ją­cych konkurencjach:

 • strze­lanie z łuku

 • rzut włócznią

 • walki na miecze sportowe

 • polowanie na Pana Kapustę

 • bieg sprawnoś­ciowy Damy i Rycerza

 • nabi­janie i strze­lanie z dzi­ała

OJCOWSKI PARK NARODOWY

Ojców to maleńka wioska na dnie Doliny Prądnika.Ojców to również serce Ojcowskiego Parku Narodowego, najmniejszego spośród wszystkich 23 parków narodowych w Polsce. A jak mówi powiedzenie, że "małe jest piękne", tak przybywa w nasze strony wielu turystów spragnionych niezwykłych krajobrazów Jury Krakowsko-Częstochowskiej.Zamki, jaskinie, malownicze skały i ostańce przyciągają swoją magią... a kto raz tutaj zaglądnie będzie chciał ciągle wracać. Do wyboru proponujemy diwe trasy.

Trasa 1-“Pradzieje i Historia Doliny Prądnika”

 Trasa ta prowadzi najpiękniejszym szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego - ścieżką poznawczą "Jaskinia Ciemna - Góra Okopy". Podczas wycieczki zobaczymy, oprócz Jaskini Ciemnej i znajdującego się w niej jednego z najcenniejszych i najstarszych stanowisk archeologicznych w Polsce, malownicze Ruiny Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie oraz tajemnicze pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska na Górze Okopy. Idąc tym szlakiem zobaczymy najpiękniejsze widoki na Dolinę Prądnika z wystających skał, unoszących się pośród lasów, na wysokości przekraczającej 100 metrów nad płynącymi w dolinie wodami Prądnika.

Trasa 2 - “Podania i Legendy Ojcowa”

Trasa na samym początku prowadzi dnem Doliny Prądnika od Ruin Zamku Kazimierzowskiego w Ojcowie poprzez malownicze utwory skalne, m.in. Skały Panieńskie, Igłę Deotymy, Jaskinię Krowią, Bramę Krakowską i zespół Skał Góry Koronnej z ukrytą pośród nich Rękawicą. Idąc dalej, przez Wąwóz Ciasne Skałki, na najwyższe wzniesienie w Ojcowskim Parku Narodowym - Górę Chełmową, na samym jej szczycie odkryjemy najdłuższą jaskinię na terenie objętym przez park - Grotę Łokietka. Na tej trasie dowiemy się, jakie legendy i podania ukrywają tutejsze ruiny zamku, skałki i jaskinie a wśród nich Grota Łokietka.

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie opcjonalnie

Hotelu “Planeta” (z basenem wewnątrz i zewnątrz) 

Oferuje wygodne pokoje hotelowe. Goście mogą skorzystać z dwóch basenów (krytego i otwartego), sauny, restauracji oraz baru. Obiekt zorganizuję dla grupy bal, który poprowadzi dla Was DJ Wodzirej - gwarantuje smaczne domowe jedzenie i profesjonalną obsługę.

Gościniec Pod Lilijką

Ośrodek wypoczynkowy  wyspec­jal­i­zowany w obsłudze grup dziecię­cych i młodzieżowych. Dys­ponuje 45 miejs­cami nocle­gowymi z możli­woś­cią zor­ga­ni­zowa­nia dostawek. Każdy z pokoi jest zaopa­tr­zony w łazienkę z prysznicem i telewizor.

W „Goś­cińcu Pod Lil­ijką” funkcjonują dwie sale jadal­ni­ane oraz nowocześnie wyposażona kuch­nia, ser­wu­jąca pyszne obi­ady dla grup szkol­nych, a także inne posiłki – śni­ada­nia i kolacje.

Obiekt wybu­dowano i wyposażono w ramach real­iza­cji pro­jektu „Rozbu­dowa bazy gas­tro­nom­icznej i nocle­gowej obsługu­jącej grupy szkolne.

Świadczenia

W cenie

Przejazd: komfortowym autokarem, zakwaterowanie 2 noclegi, ubezpieczenie NNW, wyżywienie (1 dzień – obiadokolacja,ognisko z kiełbaskami, 2 dzień śniadanie, obiad,kolacja, 3 dzień śniadanie,obiad, 3 nauczycieli, obsługa animatorów w czasie podróży i na miejscu, bilety wstępu na Paintball lub bumper ball, opieka przewodnika podczas zwiedzania.

  Planeta Gościniec Pod Lilijką
30 osób 419 zł/os 399 zł/os
40 osób 389 zł/os 359 zł/os
50 osób 369 zł/os  
 Możliwość kalkulacji kosztów wycieczki dla innej liczby uczestników.
 *Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego.